KANCELARIA ADWOKATA I DORADCY PODATKOWEGO Katarzyna Krzyżan


OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Pomoc prawna udzielana przez kancelarię obejmuje w szczególności:- doradztwo prawne, - sporządzanie opinii prawnych, - sporządzanie i opiniowanie umów, - reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania (policja, prokuratura) i organami administracji państwowej i samorządowej, - sporządzanie pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (w tym apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, kasacja, skarga na czynności komornika sądowego itd. ) oraz innych pism procesowych, - reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych, - prowadzenie postępowań przedsądowych, - prowadzenie mediacji i negocjacji.

OFERTA DLA FIRM i INSTYTUCJI

W zakres usług wchodzą w szczególności:- bieżąca obsługa (m. in. sporządzanie pisemnych opinii, ustne udzielanie porad prawnych), - zakładanie i przekształcenia w działalności gospodarczej (m. in. rejestracja spółki, stowarzyszenia itd., zmiany formy prawnej spółki), - sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki (m. in. projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń), - sporządzanie wszelkich umów handlowych, - sprawy z zakresu prawa upadłościowego (m. in. wnioski o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności), - sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych, - sporządzanie uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, - reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz kontrolnych.

W ramach usługi doradztwa podatkowego Kancelaria oferuje, m. in. : doradztwo w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, od spadków i darowizn, a także pomoc w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej, planowanie podatkowe oraz reprezentowanie przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi.

Kompleksowa obsługa księgowa obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych /podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, obsługę kadrową i płacową.


 • Dodano: 3 lata 1 miesiąc temu
 • Wyświetleń: 4800
 • Kliknięć: 1120
 •  23.33
 • 13354
 • 1.00

 •  Tagi: 

 • doradztwo podatkowe
 • prawo karne
 • prawo cywilne
 • prawo rodzinne
 • podatki
 • kancelaria prawna
 • adwokat olsztyn
 • prawnik olsztyn
 • radca prawny olsztyn
 • doradca podatkowy olsztyn
 • biuro rachunkowe olsztyn
 • pomoc prawna
 • obsługa prawna firm
 • doradztwo prawne
 • deklaracje podatkowe
 • sprawozdania finansowe
 • prawo administracyjne
 • prawo gospodarcze
 • prawo karno-skarbowe
 • pozew
 • pismo procesowe
 • apelacja
 • zażalenie
 • odwołanie
 • reprezentowanie przez sądem
 • kancelaria podatkowa